Beställ Ritade Tecken

Licens

Pris per år

Användare = antalet personer som samtidigt kan logga in och använda Ritade Tecken

Förskrivningslicens

Förskrivningslicensen är avsedd för förskrivare/utprovare på habilitering, data- och kommunikationscentra eller hjälpmedelscentral.

Beställ förskrivningslicens