Förskrivningslicens

Förskrivningslicensen är avsedd för brukare som använder TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Med denna licens blir hela Ritade Tecken tillgänglig och bildbasen kan även laddas ner till brukarens personliga hjälpmedel.

Förskrivningslicensen hanteras av ansvarig förskrivare/utprovare på respektive habilitering, data- och kommunikationscentra eller hjälpmedelscentral.

Pris: Ett abonnemang kostar 600 kr (750 kr inkl moms) och gäller i 3 år.

Tänk på följande när du beställer för­skriv­nings­licens:

  • E-postadress: Ange ansvarig förskrivare/utprovares e-postadress
  • Leveransadress: Ange brukarens hemadress
  • Faktureringsadress: Ange adress dit fakturan ska gå t.ex. hjälpmedelscentral, habilitering

För att ladda ner hela bildbasen: Gå till Ladda ner/Complete library

Beställ

Nej, tillbaka till vanliga licenser