Ritade Tecken och TAKK

TAKK är ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling.

Den som använder TAKK tecknar till tal för att underlätta språkförståelse och lärande. I första hand används TAKK för att underlätta kommunikation för elever med utvecklingsstörning och elever med tal-och språkstörning.

Ritade tecken följer det svenska teckenspråkets tecken, och bilderna är utvecklade för att stödja det alternativa kommunikationssättet TAKK.

Eftersom det inte finns förklarande text om hur ett tecken ska utföras kan inte Ritade Tecken användas till nyinlärning. Det är viktigt att man känner till tecknet och använder sig av teckenbilden som ett minnesstöd.

Ritade Tecken är främst avsedd för läromedelsproducenter och pedagoger som arbetar i verksamheter som använder kommunikationsstödet TAKK. Ritade Tecken används också av kursledare och föräldrar till barn som behöver TAKK.

Läs mer om TAKK