Hantering av personuppgifter

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, fakturaadress, beställnings-, betal- och orderhistorik samt organisationsuppgifter. Vi sparar även de dokument du skapar i tjänsten Ritade Tecken. Syftet med en sådan behandling är att administrera din beställning och ditt abonnemang samt tillhandahålla de verktyg som ingår i tjänsten för att skapa och spara dokument.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter sparas så länge de är aktuella för de ändamål de samlats in. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår kundservice om du behöver hjälp med tjänsten. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Specialpedagogiska skolmyndigheten med organisationsnummer 202100-5745 och adress Box 1100, 871 29 Härnösand. Ibland använder sig SPSM av personuppgiftsbiträden. Dessa får bara behandla personuppgifter I enlighet med de ändamål och instruktioner som myndigheten lämnat för behandlingen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon: 010-473 50 00, e-post: spsm@spsm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.