Tillgänglighet

Webbplatsen Ritade Tecken är uppbyggd så att den ska vara tillgänglig enligt nivå AA i WCAG 2.0. Det gäller alla sidor på webbplatsen med undantag för sidan Tjänsten, där vissa begränsningar finns.

Tjänsten Ritade Tecken kräver till exempel att javascript används samt en skärmbredd över 1024px.